Figyelmeztetés: a honlapon megjelent cikkek olvasásakor, kérem vegye figyelembe, hogy a leírtak

  • az eltelt idő függvényében jelentős változáson eshettek át,
  • nem terjednek ki a téma teljes körű feldolgozására és
  • semmiképpen sem tekinthetőek konkrét ügyben való állásfoglalásnak, véleménynek, tanácsnak.

Mikor nem mondható fel a munkaviszony?

Első kérdés, hogy melyik fél kívánja megszüntetni a munkaviszonyt?

Dolgozó felmondása

Általános szabály, hogy a dolgozó bármikor felmondhat, ebben ő nincs korlátozva, a munkáltatót nem illeti meg a dolgozó felmondásával szemben védelem, csupán a dolgozókat az általában erőfölényben lévő munkáltató ilyen magatartásával szemben.

Nemrég megkeresett valaki és megkérdezte, milyen indokkal mondhatja fel a munkaviszonyát, igen röviden feleltem neki: bármilyennel, pl. „csak”, „mert így döntöttem” stb. is jogosult felmondani.

Kivétel, persze, itt is van: a határozott idejű munkaszerződés fő szabályként a határozott idő eltelte előtt nem mondható fel, csak abban az esetben, ha a bekövetkező ok a munkaviszony fenntartását lehetetlenné tenné vagy a dolgozó körülményeire tekintettel aránytalan sérelemmel járna.

Miért marasztalta mégis egy ismerősömet a bíróság jogellenes magatartás miatt, amikor mulasztáson kapták és a vita hevében felmondott és „letette a munkát”, vagyis eltávozott a munkahelyéről?

Azért, mert itt több magatartást kell elemezni.

Az egyik a felmondás – ez jogszerű volt, a másik az azonnali eltávozás. A felmondásnál az indokolás és írásbeliség kötelezettsége nem áll fenn, azonban a munkát át kell adni, a felmondási időt le kell tölteni, vagyis a tisztességes eljárás és együttműködés elve alapján lehetőséget kell biztosítani a munkáltatónak más munkavállaló keresésére és munkába állítására.

Mint írtam: a dolgozó bármikor felmondhat, a munkáltató azonban korlátozottan élhet ezen jogával. Melyek ezek a korlátok?

A munkáltató felmondással nem szüntetheti meg a határozatlan időtartamú munkaviszonyt

  1. a) a várandósság,
  2. b) a szülési szabadság,
  3. c) a gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság (128. §, 130. §),
  4. d) a tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés, valamint
  5. e) a nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének, de legfeljebb ennek megkezdésétől számított hat hónap tartama alatt

 

A várandósság

A várandósság esetében fontos szempont, hogy ez a védelem mikor áll be, vagyis, kell-e a munkáltatónak, vagy akár a dolgozónak tudni a terhességről?

Sok olyan, sokszor mulatságos ügy volt, amikor a dolgozó terhes volt, de erről nem csak a munkáltató nem tudott, de sok esetben maga a dolgozó is csak utóbb szerzett róla tudomást, ezért néhány éve úgy egyértelműsítették a törvényt, hogy erre a körülményre a dolgozó akkor hivatkozhat, ha erről a munkáltatót tájékoztatta.

Konkrétan azt történt, hogy kirúgták a dolgozót, akiben ezt követően tudatosult, hogy terhes, és ezzel a ténnyel visszaélve perelte be korábbi munkaadóját. Most már ez így, ebben a formában nem lehetséges.

Szülési szabadság

Ezt nem kell megmagyarázni, elég egyértelmű: amíg az édesanya gyermekével szülési szabadságon van, addig nem mondhatnak fel neki. A szülési szabadság jelenleg 24 hét, azaz 168 nap.

Gyermek gondozása céljából igénybe vett fizetés nélküli szabadság

A gyermek gondozása céljából fizetés nélküli szabadság általános szabály szerint a gyermek harmadik életéve betöltéséig vehető igénybe, azonban ez a korhatár 10 év, ha a szülő gyermekgondozási segélyt vagy gyermekgondozást segítő ellátást kap.

Tényleges önkéntes tartalékos katonai szolgálatteljesítés

Aki önkéntes tartalékos katonai szolgálatra jelentkezett korábban, és behívták, a szolgálat ideje alatt védelem alatt áll, azaz nem mondhatnak fel neki.

Öregségi nyugdíj korhatár előtt

A felmondás nem kizárt, de védelem illeti meg a dolgozókat a munkavállalóra irányadó öregségi nyugdíjkorhatár betöltését megelőző öt éven belül, vagyis csak akkor lehet felmondani, ha az adott munkahelyen nincs a munkavállaló által betöltött munkakörhöz szükséges képességnek, végzettségnek, gyakorlatnak megfelelő betöltetlen másik munkakör vagy a munkavállaló az e munkakörben való foglalkoztatásra irányuló ajánlatot elutasítja.

Ez nem zárja ki azonban az azonnali hatályú felmondás lehetőségét, de ehhez

a./ lényeges kötelezettség

b./ szándékos vagy súlyos gondatlansággal történő és

c./ jelentős mértékű megszegésére van szükség.

A nő jogszabály szerinti, az emberi reprodukciós eljárással összefüggő kezelésének időtartama, de legfeljebb 6 hónap

Ez a munkajogi védelem csak a nőket illeti meg, célja, hogy kialakuljon a terhesség és esély legyen egy egészséges terhességre, szülésre. Ez a védelem tipikusan az ún. lombikbébi programban részt vevő nőket védi, és a kezelések ideje alatt áll fent, ezek eredményétől függően, legfeljebb a kezeléstől számított 6 hónapig.

És mi a teendő, ha úgy véljük: jogainkat megsértették?

A munkavállalónak (dolgozónak) lehetősége van a felmondást bíróság előtt megtámadni. Ebben az esetben a munkaviszony – kevés kivételtől eltekintve – még jogsértés esetében sem állítható helyre, de a bíróság a jogosulatlan felmondással okozott kár megtérítésére kötelezheti a munkáltatót, azaz a munkahelynek fizetnie kell, ha a bíróság úgy ítéli meg.

Minden esetben célszerű azonban mérlegelni az okozott kár mértékét és azt, hogy ez mennyire támasztható alá bizonyítékokkal, hiszen a bíróság csak megfelelő bizonyítékok alapján tud ítélni.

Sokszor találkoztam azzal a mondattal, hogy „de hát a bíróság látja, hogy igazam van!”

Lehet, hogy látja, de ítélni csak bizonyítékok alapján tud, ezek hiányában marad a per elvesztése miatti bánat, keserűség és a költségek!

 

Hogy mi a teendő egy jogosulatlannak tűnő felmondás esetén?

A válaszom azonos: lehetőleg egyezz meg, NE PERESKEDJ, mert a biztos megállapodás mindig jobb, mint egy hosszú, és bizonytalan peres eljárás, melynél csak egyben lehetünk biztosak: költséges lesz.

 

Ha pont olyan életszituációban van, amikor gondolkodik azon, miként egyezzen meg kollégájával, akitől megválna, vagy ön pont egy olyan munkavállaló, akivel tudatták, hogy felmondanak neki, keressen bátran, nem csak a jogi ügyekben, a megállapodás megfogalmazásában, hanem a közvetítésben, egyeztetésben, csúnya szóval mediációban is tudok segíteni.

 

Békés napokat,

dr. Nádas Gábor

Ne pereskedj! – jogi ügyek, mediáció

+36 20 922 6962

nadas@nadas.eu

 

Ossza meg a cikket, hátha egyik ismerősének pont ezekre az információkra van szüksége!