Szakterületek - Szolgáltatások

Mely ügyekben várjuk jelentkezését?

Társasági jog

A társaságok alapításával kapcsolatos teljes körű tanácsadás és ügyintézés, bejegyzett társaságok változásainak teljes körű ügyintézése és az ehhez kapcsolódó okiratok elkészítése
Kiemelten vállaljuk a tagok együttműködését szabályozó ún. szindikátusi szerződések elkészítését, mely megállapodások számos későbbi vita rendezését teszik lehetővé. (Itt lehet például szabályozni a tulajdonváltozáshoz kapcsolódó kérdéseket, pl. vételi kötelezettség teljesítése, biztosítékok stb.)


Szerződések

Vállalkozási, megbízási, adásvételi és egyéb szerződések, egyéb okiratok
szerkesztése, véleményezése az ügyfelek által megadott szempontok alapján és az elérni kívánt célokhoz igazítva


Ingatlan

Munkánkban végig kísérjük a teljes folyamatot, az előzetes tanácsadástól az ingatlan tulajdonjoga földhivatali bejegyzéséig
lakáscélú és ipari ingatlanok tulajdona, bérlete
Fontos tudni, hogy általában a vevő választja az ügyvédet és ő is fizeti, éppen ezért fontos az eladónak, hogy az ő sajátos szempontjai is megjelenjenek a szerződésben


Munkajog

Munkaviszony, munkaszerződések, kártérítés munkaügyekben


Szellemi alkotások, iparjogvédelem

Teljeskörű ügyintézés és tanácsadás az iparjogvédelem területére eső szabadalmak, know-how, ipari minta (formatervezési minta), védjegyek, eredetmegjelölések és származási jelzésekkel kapcsolatos ügyekben.


Külföldiek magyarországi befektetései

jogi segítségnyújtás a hazai befektetési környezetről.
vegyes vállalatok, magyarországi telephelyek, képviseleti irodák 
felvásárlások
átvilágítás / due diligence


Magyarorok külföldi üzleti tevékenysége, befektetése

Külországbeli ügyvéd kapcsolataink révén segítséget nyújtunk a vállalkozások részére az egyes ügyletek biztonságának elősegítésében s külföldi tartós együttműködés vagy befektetés előtt a jogi környezet és kockázatok felderítésében, ezek elemzésében


Franchise

Franchise létrehozása, működése, franchise szerződések


Házasság, családjog

vagyonközösség, vagyonjogi szerződések, házasság felbontása,


Internet jog

domain nevek, e-kereskedelem, és jogvédelem


Társadalmi szervezetek,
alapítványok, egyesületek, non-profit szféra (ngo)

alapító okiratok elkészítése, módosítása, működés


Jogviták

Peres és peren kívüli képviselet általános, választott bíróságok, vagy más hatóságok előtt.


Választott bíróság

Jogi képviselet ellátása és tanácsadás magyar és nemzetközi választott bíróságok előtti jogvitákban
választottbírói közreműködés vitás ügyekben


Baleseti kártérítés

Magyarországon, vagy külföldön közlekedési-, munkahelyi- vagy bármilyen, más által okozott balesetben sérülés/kár esetén kárigény érvényesítése.


Mediáció

Sajátos jogi terület a mediáció, vagy magyarul közvetítés, ahol egy kívülálló segtti a vitatkozókat abban, hogy saját megoldásaikat megleljék és a vitát egymás között rendezzék.
Ezzel elkerülhetővé válnak a hosszadalmas és költséges bírósági eljárások
Ügyvéd közreműködése biztosítja, hogy a létrejövő megállapodások kikényszeríthető, azaz végrehajtható módon kerüljenek megfogalmazásra