Figyelmeztetés: a honlapon megjelent cikkek olvasásakor, kérem vegye figyelembe, hogy a leírtak

  • az eltelt idő függvényében jelentős változáson eshettek át,
  • nem terjednek ki a téma teljes körű feldolgozására és
  • semmiképpen sem tekinthetőek konkrét ügyben való állásfoglalásnak, véleménynek, tanácsnak.

Publikációk

2020
jan
07

Az új KATA törvény: így kell elkerülni a NAV büntetést

Az utóbbi időben nagy figyelmet kapott az a NAV-tól származó hír, ami szerint vizsgálni fogják a KATA alá tartozó vállalkozók megbízási szerződéseit abból a szempontból, hogy vajon azok nem bújtatott munkaszerződésnek tekintendőek-e, mert amennyiben igen, úgy az ezekből származó jövedelem után nem a KATA fizetendő, hanem a munkaviszonyból származó jövedelmet terhelő járulékokat kell megfizetni.

További információk
2015
okt
08

Szerződés megerősítése

A korábbi Polgári törvénykönyv a szerződést biztosító mellékkötelezettségekről szólt. Az új, 2014. márciusban hatályba lépő Ptk., a 2013. évi V. törvény, ezen jogintézményeket összefoglalóan, a szerződés megerősítéseként szabályozza.

További információk
2015
már
27

Elbirtoklás

Hallott már az elbirtoklásról? Hallott már arról, hogy az adós bizonyos esetekben, és bizonyos feltételek teljesülése esetén elkerülheti adóssága megfizetését?

További információk
2015
már
27

A jogi személyek vezető tisztségviselőinek felelőssége az új Ptk. rendelkezéseiben

A 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyvjelentős változást hozott a szervezetek tagjainak és vezetőinek felelősségi viszonyaiban.

A jelenlegi szabályok szerint az alapítványok és egyesületek tagjai nem felelősen a szervezet által okozott károkért. A gazdasági társaságok esetében hasonló a megoldás, de van azért fontos különbség is.

További információk
2015
már
27

A jogi személyek tagjainak felelősségének főbb kérdései az új Ptk. rendelkezéseiben

A 2013. évi V. törvény, az új Polgári Törvénykönyvjelentős változást hozott a szervezetek tagjainak és vezetőinek felelősségi viszonyaiban.
A jelenlegi szabályok szerint az alapítványok és egyesületek tagjai nem felelősen a szervezet által okozott károkért. A gazdasági társaságok esetében hasonló a megoldás azzal a különbséggel, hogy a közkereseti társaságok tagjai és a betéti társaságok beltagjai – amennyiben a társaság vagyona nem fedezi a társasággal szembeni követelést, azt a saját vagyonukból megtéríteni tartoznak.
A TAGOK FELELŐSSÉGE AZ ÚJ TÖRVÉNYBEN

További információk