Figyelmeztetés: a honlapon megjelent cikkek olvasásakor, kérem vegye figyelembe, hogy a leírtak

  • az eltelt idő függvényében jelentős változáson eshettek át,
  • nem terjednek ki a téma teljes körű feldolgozására és
  • semmiképpen sem tekinthetőek konkrét ügyben való állásfoglalásnak, véleménynek, tanácsnak.

Zsanett esküvői ruhája

Zsananett kezét megkérte élete párja, és ő boldogan igent mondott. Szülei nászajándékul az esküvői ruha költségeit vállalták.

Zsanett sorra látogatta hát a szalonokat, amíg végül megtalálta a legszimpatikusabbat. Döntését két fontos szempont alapján hozta meg: a modellek szépsége, kidolgozottsága, valamint az a megnyugtató vállalás, hogy a ruha készítését hamarosan elkezdik, és a 3 szükséges próba közül az elsőre 1 hónapon belül sor kerül, majd a ruhát végül az esküvő előtt két héttel át is veheti. A ruhát kiválasztották, az ár 10 %-ának kifizetésével le is foglalózták.

Zsanett is, szülei is megnyugodva láttak hozzá az egyéb előkészületekhez.

Az ígért első próba azonban késett, az ara és szülei egyre jobban aggódtak, majd felhívták a ruhaszalont, ahol azzal nyugtatták őket, hogy mivel az esküvőig még sok idő van hátra, ráérnek próbálni, hiszen addig még Zsanett testalkata is változhat…

A szülők azonban nem nyugodtak meg, szerették volna biztosan tudni, hogy a ruha a nagy napra elkészül és olyan lesz, amilyennek lányuk megálmodta.

A régi ismeretség alapján engem is megkerestek és segítséget kértek. Céljuk a ruha időben és megfelelő módon való átvétele volt, tőlem, természetesen, nem annak megvarrásában, hanem az ügy jogi megoldásában kértek segítséget.

A megoldás megleléséhez itt is elsőnek a szerződést kellett áttekinteni. Szomorúan tapasztaltam, hogy az előzetes tájékoztatás szerinti 1 hónapon belüli ruhapróba a szerződésben nem került rögzítésre! Ebben az esetben az 1 hónapon belüli próba vállalása maga is kérdéses, hiszen ez nem került papírra, tehát annak eldöntése, hogy része-e ez a szalon vállalásának, majd egy későbbi, a bíróság által eldöntendő kérdés lehet.

Mivel ügyfeleim célja nem egy perben való kedvező ítélet, hanem a megfelelő esküvői ruha elkészíttetése volt, megkértem ügyfeleimet, tájékozódjanak: más szalonban mi a gyakorlat, mennyi időre van szükség a megfelelő ruha elkészítéséhez, átadásához, hány próbára és mikor kerül sor? Ugyanakkor felszólítást fogalmaztam a ruhaszalon részére, melyben kifejeztem ügyfeleim aggodalmát a próbára megadott idő eredménytelen eltelte miatt, tájékoztattam őket az esküvő időpontjáról és megfelelő, de immáron meglehetősen rövid határidő mellett felhívtam őket a ruha első próbára való bemutatására.

Levelemre választ nem kaptam. Ügyfeleim olyan tapasztalatokat szereztek, hogy az esküvőig hátra lévő idő alig elegendő a megfelelő ruha elkészítéséhez, az ehhez szükséges próbákhoz, így nem maradt más hátra, mint más ruha és más szalon után nézni. Ugyanakkor, ügyfeleim amiatt is aggódtak – alappal – hogy a levelemet válasz nélkül hagyó szalon egyszer csak előáll az elkészített esküvői ruhával és át kívánja azt adni, amennyiben pedig azt ügyfeleim nem veszik át, kártérítési igénnyel lép fel velük szemben. Ugyanakkor szerették volna visszakapni az átadott foglalót is.

Erre a helyzetre egyetlen megoldás kínálkozott, a Ptk. 6:151. §-ban szabályozott, úgynevezett előzetes szerződésszegésre hivatkozva elállni a szerződéstől.

Mit is mond ez a rendelkezés? Arra ad lehetőséget, hogy a jogosult, jelen esetben ügyfeleim, a szerződést a teljesítési határidő előtt felbonthatják, mert már a határidő lejárta előtt nyilvánvalóvá vált, hogy a szalon a szolgáltatását az esedékességkor nem tudja teljesíteni. Mivel a szakmai tapasztalatok alapján a megfelelő esküvői ruha elkészítéséhez szükséges próbák száma és a rendelkezésre álló idő alig tűnt elegendőnek, ráadásul a ruhaszalon a felszólító levelemet válasz nélkül hagyta, a kapott megbízás alapján szerződést felbontó levelet fogalmaztam és küldtem a ruhaszalonnak. A levélben a szerződésbontás indokául felsoroltam az idő rövidségét, a próba elmaradását és az én válasz nélkül maradt felszólításom miatt teljesen megrendült bizalmat.

Jelen esetben a szerződés felbontására a szalon magatartása miatt került sor, így a foglalót is köteles volt visszafizetni. Noha a szalon a foglaló kétszeresét lett volna köteles visszafizetni, barátaim a békés megegyezés kedvéért megelégedtek az átadott összeggel és így a szalon sem járt nagyon rosszul.

Zsanett végül azért egy álomszép ruhában állt oltár elé, persze egy másik szalontól, így végül megnyugodhatott, minden jó, ha a vége jó.

Ha el akarja a hasonló kerülni a kellemetlenségeket, pláne egy olyan időszakban, ahol amúgy idegesebb az ember, bármely szolgáltató esetében körültekintően járjon el a szerződés megkötésekor.

 

Békés napokat,

dr. Nádas Gábor

Ne pereskedj! – jogi ügyek, mediáció

+36 20 922 6962

nadas@nadas.eu